Evenemangskalender
  

Veteranorientering på Käringön

Datum: 2019-06-05

Tid: 11:00:00

Plats: Käringön

Arrangör: Gunnar Persson

Webbplats: 

Information: ORIENTERING
Onsdag 5 juni mellan kl 11.00 och ca 14.00 genomförs en veteranorientering på Käringön för ca 70-tal pensionärer.

Tävlingen kommer att ha Myren som tävlingscentrum och huvuddelen av ett tjugotal orienteringskontroller kommer att läggas ut på den obebyggda delen av Käringön. Några kontroller kommer dock att finnas inne i den bebyggda delen.

Vi hoppas att tävlingen inte skall bli allt för störande för er Käringöbor utan gärna ett lite trevligt inslag i vardagslivet.
Frågor om tävlingen kan ställas till ansvarige banläggaren Gunnar Persson. Mobil 0709 927023.

Med vänliga orienteringshälsningar från tävlingsledningen.